Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest pożyczką pieniężną udzielaną w gotówce na dowolny cel. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku informowania na jaki cel chce przeznaczyć pieniądze pożyczone z banku.

Podstawą udzielenia kredytu jest zdolność kredytowa. Wylicza się ją w oparciu o zarobki kredytobiorcy a także jego zobowiązania finansowe. Kredyt ten jest udzielany zarówno firmom jak i osobom fizycznym. Najważniejsze by wykazać źródło dochodu. Kredytu nie otrzyma osoba z negatywna historią w BIK.

Umowa kredytu gotówkowego jest zawierana na ściśle określony czas. Zazwyczaj jest to okres od kilku miesięcy, do kilku lat. Kredytobiorca zobowiązuje się spłacać zaciągnięty kredyt w ratach miesięcznych. Mogą być one równe lub malejące, wszystko zależy od oferty banku i podpisanej umowy.
Kredyty gotówkowe przy małych kwotach nie posiadają zabezpieczeń. Banki mogą jednak wymagać od klienta przy większych kwotach zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia, poręczenia, weksla lub blokady na rachunku.
W każdej zawartej umowie będzie wymagana zgoda klienta na poddanie się egzekucji w przypadku zaprzestania spłat rat kredytu.

Oblicz jaką kwotę kredytu możesz dostać Infofinanse.pl – Zdolność kredytowa – oblicz ile kredytu możesz dostać

Główny koszt kredytu stanowią odsetki. Cena kredytu najlepiej widoczna jest całkowitym koszcie kredytu a także w RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Wskaźnik ten pozwala porównać wszystkie koszty wraz z odsetkami i prowizjami, które kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić w relacji do kwoty otrzymanych pieniędzy.
Sam koszt kredytu zależny jest od historii kredytowej klienta, okresu spłaty, kwoty kredytu, zabezpieczenia kredytu.
Banki za udzielenie kredytu pobierają również prowizję, wliczona jest ona w kredyt. Tym samym podnosi ona kwotę kredytu.

Ta strona używa cookies